Świadczenia finansowane przez NFZ

TRYB ZAPISYWANIA DO KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH

Świadczeniobiorca ma możliwość zapisania się na listę oczekujących na świadczenia realizowane w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Na świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, usługi rehabilitacyjne, leczenie stomatologiczne można zapisać się w rejestracji bezpośredniej w Szpitalu św. Rafała lub poprzez Telefoniczne Centrum Obsługi 12 629 88 00. Informacje na temat planowanego terminu uzyskania porady można uzyskać w rejestracji bezpośredniej Szpitalu św. Rafała lub poprzez Telefoniczne Centrum Obsługi

Na zabiegi operacyjne realizowane w Szpitalu Świętego Rafała w zakresach:

 • Ortopedia i traumatologia,
 • Chirurgia ogólna,
 • Endoprotezoplastyka,
 • Chirurgia Plastyczna,
 • Neurochirurgia
 • Chirurgia onkologiczna w tym urologia
 • Okulistyka
 • Gastroenterologia

Pacjent zapisywany jest na podstawie formularza zgłoszeniowego wystawionego przez lekarza, z którym winien zgłosić się do rejestracji bezpośredniej lub do sekretariatu medycznego na ul. Bochenka 12 w celu umieszczenia na liście oczekujących.

Wszelkie informacje na temat liczby oczekujących na świadczenia, czasu oczekiwania, planowanego terminu wykonania zabiegu można uzyskać:

dla zakresu ortopedia i traumatologia, endoprotezoplastyka, chirurgia ogólna, chirurgia onkologiczna, urologia, gastroenterologia :
 • telefonicznie: 12 38 55 762  od pn - pt. w godzinach 7.00-15.00, lub
 • osobiście: Kraków, ul. Bochenka 12 w pokoju C001 w godzinach 7.00-15.00
 
dla zakresu neurchirurgia
 • telefonicznie: 12 38 55 703  od pn - pt. w godzinach 7.30-14.30, lub
 • osobiście: Kraków, ul. Bochenka 12 w sekretariacie medycznym oddziału neurochirurgii III piętro w godzinach 7.30-15.30
 
dla zakresu okulistyka, chirurgia plastyczna
 • telefonicznie: 12 38 55 734, 510-299-942  od pn - pt w godzinach 8.00-20.00

 

Pacjenci ze skierowaniem z adnotacja "pilne" powinni skontaktować się z rejestracją bezpośrednią lub Telefonicznym Centrum Obsługi w celu umówienie wizyty u lekarza rehabilitanta, który potwierdzi kwalifikację ze skierowania.

Pacjenci posiadający skierowanie na rehabilitacje w warunkach oddziału dziennego winni zgłosić się ze ww skierowaniem w terminie 30 dni od jego wystawienia osobiście Kraków, ul. Bochenka 12 w Centrum Rehabilitacji I piętro w godzinach: 

 • Pn, Śr, Pt  - 7.30 - 15.30
 • Wt, Czw. - 10.00 - 18.00 celem zarejestrowania skierowania i zapisania się na liście oczekujących.