Pełnomocnik Praw Pacjenta

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta czuwa nad przestrzeganiem Praw Pacjenta na terenie naszej Placówki. Celem Pełnomocnika jest prewencyjna dbałość o przestrzeganie tych praw, które zostały określone w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Pełnomocnik podejmuje działania interwencyjne w sytuacjach naruszenia praw naszych Pacjentów, których zdrowie oraz samopoczucie są priorytetem naszego personelu oraz osób pracujących w Szpitalu św. Rafała.  

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

Bartosz Rajski
tel. (12) 629 89 27
tel. 510 299 944

bartosz.rajski@scanmed.pl