Rzecznik Praw Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta czuwa nad przestrzegania Praw Pacjenta na terenie naszej placówki. Celem pracy Rzecznika Praw Pacjenta jest prewencyjna dbałość o przestrzeganie tych praw, które zostały określone w ustawie o Prawach Pacjenta oraz Rzeczniku Praw Pacjenta. Podejmuje on działania interwencyjne w sytuacjach naruszenia praw naszych Pacjentów, których zdrowie oraz samopoczucie są priorytetem naszego personelu oraz osób pracujących w Szpitalu św. Rafała.  

Rzecznik Praw Pacjenta
tel. (12) 629 89 27
tel. 510 299 944

bartosz.rajski@multimedis.pl