Przyjęcie do szpitala

Przyjęcia są realizowane zgodnie z ustaloną i przekazaną Pacjentowi godziną.
Pacjent powinien się zgłosić do Rejestracji mieszczącej się na parterze naszego Szpitala z wymaganymi dokumentami:

  • dokumentami medycznymi – wyniki badań
  • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.

 

W przypadku usług komercyjnych w Rejestracji można dokonać płatności, jeśli się wcześniej tego nie wykonało za pośrednictwem przelewu bankowego. W przypadku dokonania płatności przelewem prosimy o dostarczenie potwierdzenia dokonania przelewu.

 

Po zakończeniu formalności w Rejestracji Pacjent przechodzi z pracownikiem Rejestracji na Izbę Przyjęć. Na Izbie Przyjęć zbierany jest podstawowy wywiad lekarski i wykonywane podstawowe badania lekarskie kwaifikujące pacjenta do przyjęcia do Szpitala. Po przyjęciu po Pacjenta przychodzi odpowiedni pracownik Szpitala św. Rafała, który udzielając wszelkich informacji wprowadza Pacjenta na dany Oddział.