Oddział Kardiologii i Krakowskie Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii

Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii specjalizuje się w kompleksowym leczeniu oraz diagnostyce chorób serca i układu krążenia. W ramach 24 godzinnego dyżuru medycznego chorzy z ostrymi zespołami wieńcowymi, w tym  świeżym zawałem serca, przyjmowani są w trybie nagłym do zabiegów koronarografii i angioplastyki wieńcowej. W trybie planowym realizowana jest kompleksowa diagnostyka i leczenie chorób serca i układu krążenia. Zabiegi diagnostyczne takie jak koronarografia, zabiegi terapeutyczne np. angioplastyka tętnic wieńcowych oraz zabiegi z zakresu elektrofizjologii i elektroterapii: implantacja układów stymulujących serce, kardiowerterów-defibrylatorów, ablacje. Oddział posiada 27 łóżek, w tym 6 na Oddziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, 1 stanowisko Intensywnej Terapii. Zaplecze diagnostyczne oddziału stanowi nowoczesna aparatura diagnostyczna i zabiegowa oraz Pracownie Hemodynamiki i Elektrofizjologii z Salą Hybrydową. Przeprowadzane przez doświadczonych lekarzy zabiegi realizowane są według najnowszych standardów, które znacznie skracają czas hospitalizacji jak i  umożliwiają szybkie włączenie rehabilitacji. Pacjenci mają zapewnione komfortowe warunki pobytu w postaci pokoi jedno i dwuosobowych z osobnym węzłem sanitarnym a 24 godzinny dyżur kardiologicznych umożliwia bieżące monitorowanie stanu zdrowia hospitalizowanych pacjentów. Zespół Centrum tworzy grono doświadczonych specjalistów  w tym m.in. lekarzy kardiologów, pielęgniarek i techników klinicznych z wieloletnim doświadczeniem, które pozwala na skuteczne oraz kompleksowe leczenie ciężkich schorzeń układu krążenia. Zabiegi realizowane są zarówno w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia jak i komercyjnie (dla nieubezpieczonych i obcokrajowców).

 

WYKONYWANIE OPRERACJE I ZABIEGI

Diagnostyka i terapia z zakresu kardiologii inwazyjnej:

 • leczenie ostrych stanów kardiologicznych, w tym zwłaszcza  ostrych zespołów wieńcowych (zawału serca, niestabilnej choroby wieńcowej) na oddziale intensywnego nadzoru kardiologicznego (OINK)
 • diagnostyka i leczenie schorzeń z zakresu kardiologii na oddziale kardiologii

Diagnostyka i terapia z zakresu kardiologii inwazyjnej:

 • diagnostyka inwazyjna: koronarografia, cewnikowanie lewego i prawego serca, wentrykulografia, angiografia w trybie nagłym i planowym,
 • zabiegi angioplastyki wieńcowej z implantacją stentów niepowlekanych, uwalniających lek (DES), bioabsorbowalnych uwalniających lek (BVS) w trybie nagłym i planowym, zwłaszcza u chorych z OZW
 • inwazyjna ocena czynnościowa zmian granicznych: ultrasonografia wewnątrzwieńcowa (IVUS), ocena cząstkowej rezerwy wieńcowej (FFR), ocena metodą optycznej koherentnej tomografii (OCT)
 • inplantacja i leczenie z zastosowaniem kontrpulsacji wewnątrzaortalnej (IABP)

Diagnostyka i terapia z zakresu Elektrofizjologii i Elektrostymulacji:

 • Inplantacja elektrody endokawitalnej i czasowa stymulacja zewnętrzna w stanach nagłych
 • implantację rozruszników serca, kardiowerterów - defibrylatorów (ICD) i urządzeń do resynchronizacji w niewydolności serca (CRT-P, CRT-D) oraz ich wymianę
 • diagnostykę zaburzeń rytmu serca i ich leczenie: mapowanie arytmii, ablacja dodatkowych dróg przewodzenia w sercu, ,ablacja migotania i trzepotania przedsionków oraz ognisk arytmii komorowej 

 

PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Działające w centrum poradnie specjalistyczne specjalizują się w nieinwazyjnej diagnostyce chorób układu sercowo-naczyniowego.  W ramach poradni realizowana jest pełna diagnostyka kardiologiczna w tym m.in.: 24-godzinne monitorowanie EKG met. Holtera, 24-godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi, badanie echokardiograficzne  serca, czy elektrokardiograficzny test wysiłkowy na bieżni ruchomej. W ramach konsultacji przeprowadzane są kwalifikacje do zabiegów z zakresu kardiologii inwazyjnej oraz elektrokardiologii między innymi: do ablacji w zaburzeniach rytmu serca, do implantacji rozruszników, kardiowerterów  ICD oraz układów resynchronizujących CRT. Dodatkowo wykonywane są badania kontrolne po inwazyjnych zabiegach kardiologicznych (w tym po zawale serca) oraz przeprowadzane są kontrole stymulatorów serca. 

W ramach centrum funkcjonują następujące poradnie specjalistyczne:

BADANIA DIAGNOSTYCZNE

Ofertę diagnostyczną centrum uzupełniają nowoczesne wyposażone pracownie diagnostyczne pozwalające na wykonanie szybkiej diagnostyki w zakresie chorób sercowo - naczyniowych. W ramach diagnostyki kardiologicznej wykonywane są m.in. badania:

 • Holter EKG - 24-godzinna rejestracja EKG
 • Holter ciśnieniowy - 24-godzinna rejestracja ciśnienia tętniczego
 • Echo serca
 • EKG wysiłkowe (próba wysiłkowa)
 • USG tętnic i żył kończyn dolnych
 • Badania laboratoryjne\

Ordynator Oddziału 

 • dr n.med. Jerzy Matysek - kardiolog 

Personel

 • lek. med. Marek Krochin –kardiolog
 • dr n.med. Elżbieta Suchoń – kardiolog
 • dr n.med. Jacek Jąkała - kardiolog

 • dr n.med. Dominika Dykla - kardiolog

 • dr n.med. Piotr Kogut - kardiolog

 • dr n.med. Agnieszka Czunko - kardiolog

 • lek. med.  Bernadetta Chyrchel – kardiolog