Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, jak sama nazwa wskazuje, to dwa obszary:

 • Anestezjologia – to w chwili obecnej - medycyna okołooperacyjna, związana z przygotowaniem do zabiegu/znieczulenia, znieczuleniem i leczeniem bezpośrednio po wykonanej operacji. W szpitalu św. Rafała zespół wykształconych i doświadczonych w tej specjalności lekarzy i pielęgniarek, realizuje w/w zadania w bardzo dobrze wyposażonym bloku operacyjnym. Zatrudnienie rozsądnego, dobrze wykształconego personelu w połączeniu z wysokiej jakości aparatami do znieczulenia, jednolitym systemem monitorowania i wystarczającą ilością stanowisk wybudzeniowych (6 sal operacyjnych, 8 stanowisk wybudzeniowych) przekłada się na wysoki współczynnik bezpieczeństwa pacjentów.  Cechą wyróżniającą Nasz Oddział jest wysoki poziom znieczuleń regionalnych, wykonywanych tu pod kontrolą ultrasonografii (5 lat doświadczeń) w warunkach pełnego monitorowania, oraz wysokiej jakości sprzęt i warunki świadczenia usług.
 • Intensywna terapia – to leczenie chorych będących w ciężkim stanie z powodu niewydolności jednego lub wielu narządów.
 
Zadania z tym związane realizujemy w klimatyzowanym oddziale liczącym aktualnie 10 stanowisk. Wyposażonym zgodnie z wymogami Ministerstwa Zdrowia i NFZ, dla oddziałów o I stopniu referencji. Aktualnie, ilość stanowisk jak i wyposażenie odpowiada naszym potrzebom. Architektura Oddziału umożliwia zwiększenie ilości stanowisk do 13 w miarę rosnących potrzeb Szpitala.
 
Bezpieczeństwo leczonych w Naszym Szpitalu chorych, jak i komfort pracy personelu poprawia dobrze rozwijająca się obustronna współpraca z Krakowskim Centrum Kardiologii Inwazyjnej „Carint” znajdującym się w tym samym budynku! Ma to szczególne znaczenie dla operowanych pacjentów ze współistniejącymi chorobami serca.
 
Zabiegi wykonywane w ramach oddziału:
 • konsultacje anestezjologiczne przedoperacyjne,
 • znieczulenia do zabiegów,
 • leczenie bólu pooperacyjnego (Szpital posiada certyfikat „Szpital bez bólu” nadawany przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu oraz Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne oraz Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne)
 • leczenie w oddziale intensywnej terapii,
 • konsultacje anestezjologiczne w oddziałach Szpitala,
 • zaawansowane zabiegi resuscytacyjne.

 

 

Personel:

Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

prof. dr hab.med. Gajdosz Ryszard

 

Lista lekarzy Odziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii:

 

 • lek. med. Gąsiorowski Jacek - zastępca ordynatora
 • lek. med. Koszowska Małgorzata
 • dr n.med. Prokopowicz-Golus Monika
 • lek. med. Wodziński Paweł
 • lek. med. Jarosław Pawlik
 • lek. med. Tomasz Drygalski
 • lek. med. Anna Żabicka

 

Lekarze Rezydenci odbywający szkolenie specjalistyczne:

 • Katarzyna Kałuża-Urbańska
 • Marta Jezierska
 • Agata Królikowska
 • Justyna Guzik
 • Anna Rusnak
 • Kamil Szczupak
 • Jacek Skowronek
 • Aleksandra Burzyńska
 • Jolanta Wnęk
 • Sylwia Lipska