Centralna Sterylizatornia

Kierownik Centralnej Sterylizatorni: Magdalena Sadowska

Zakres działalności:

Centralna Sterylizatornia  Szpitala św. Rafała odpowiada za mycie, dezynfekcję kontrolę, pakowanie, sterylizację, magazynowanie i wydawanie materiału sterylnego.

Doświadczony zespół Centralnej Sterylizatorni pracuje w tzw. systemie scentralizowanym zapewniającym najepszą prewencję występowania zakażeń szpitalnych.

Centralna Sterylizatornia posiada unikalne wyposażenie, w tym m.in ultradzwiękową myjnię przeznaczoną do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego, automatyczną myjnię – dezynfektor do mycia i dezynfekcji wózków transportowych, kontenerów narzędziowych, obuwia szpitalnego oraz pojemników transportowych, przelotowe sterylizatory parowe z najwyższej klasy sterownikami PACS posiadającymi duże możliwości i elastyczność w określaniu żądanych parametrów procesu sterylizacji.

Kontakt:
Telefon:
12 385 56 40
Email: magdalena.sadowska@scanmed.pl