Aktualności

W trosce o zdrowie i komfort kobiet - pierwsza w Polsce laparoskopowa naprawa pochwy .

4 kwietnia 2016 r. Scanmed Szpital św. Rafała w Krakowie jako pierwszy w Polsce był miejscem zabiegu laparoskopowej plastyki pochwy u pacjentki z obniżeniem narządów miednicy mniejszej. Jest to innowacyjna metoda leczenia, która ma szansę pomóc m.in. kobietom, które podczas porodu dziecka uległy urazom pochwy, minimalizując dolegliwości po zabiegu i skracając czas powrotu do zdrowia.

2nd Polish Urogynecological Association Congress session in progress.

April 1st, the Second Congress of the Polish Urogynecological Association has begun. Prominent experts present the latest advances in the diagnosis, treatment and rehabilitation of urogynecological disorders. - Nowadays,is possible to treat urinary incontinence successfully. - said at press conference Dr. Paweł Szymanowski, Head of the Department of gynaecology at St. Raphael's Hospital in Cracow.

W Krakowie obraduje II Kongres Polskiego Towarzystwa Uroginekologicznego

1 kwietnia rozpoczął się II Kongres Polskiego Towarzystwa Uroginekologicznego. Wybitni eksperci zarówno z Polski, jak i z zagranicy przyjechali do Krakowa, by przedstawić najnowsze osiągnięcia  w diagnozowaniu, leczeniu i rehabilitacji schorzeń uroginekologicznych. – Nietrzymanie moczu można dzisiaj skutecznie wyleczyć – powiedział podczas dzisiejszej konferencji prasowej dr n. med. Paweł Szymanowski, Ordynator Oddziału Ginekologicznego Szpitala Św. Rafała w Krakowie.

February 18-20th, Scanmed Medical Group partner of the Health Challenges Congress in Katowice

Health Minister of Poland, representatives of the Government, the World Health Organization in Poland, specialists representing several medical disciplines from country and abroad, representatives of related sectors of health care, science, business, finance, insurance market, non-governmental organizations, politics, public administration, local government and the media attended the Health Challenges Congress in Katowice

Kongres Wyzwań Zdrowotnych, Katowice, 18-20 lutego. Grupa Medyczna Scanmed partnerem wydarzenia

Minister zdrowia RP, przedstawiciele rządu, Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce, specjaliści reprezentujący kilkanaście dyscyplin medycznych z kraju i zagranicy, przedstawiciele środowisk związanych z sektorem ochrony zdrowia, nauką, biznesem, finansami, rynkiem ubezpieczeniowym, organizacjami pozarządowymi, polityką, administracją publiczną i samorządową oraz mediami wzięli udział w Kongresie Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach.

The first allograft of the lateral meniscus in the Hospital of St. Raphael

In February, at the Hospital of St. Raphael for the first time a team of doctors under the guidance of the Dr. Stanisław Szymanik a rare allogeneic transplant  of lateral meniscus was made. The hospital is one of the few medical centers in Lesser Poland District performing such procedures by arthroscopic method which minimise the risk of complications and shorten the recovery time.

Pierwszy przeszczep allogenicznej łąkotki bocznej w Szpitalu św. Rafała

W lutym w Szpitalu św. Rafała po raz pierwszy zespół lekarzy pod przewodnictwem lek. Stanisława Szymanika wykonał rzadką procedurę przeszczepu allogenicznej łąkotki bocznej. Szpital jest jednym z nielicznych ośrodków medycznych w Małopolsce wykonujących takie procedury metodą artroskopową.

Scanmed S. A. laureate of the SOLID COMPANY 2015 certificate

Once again, Scanmed S.A. received the SOLID COMPANY 2015 certificate, granted by the Chapter of the Economic – Consumer Programme. The award certifying reliability, transparency and credibility of companies, confirmed that Scanmed S.A. is a trustworthy brand, acting accordance the principles of respect for free competition and consumer rights.

Scanmed S. A. laureatem certyfikatu SOLIDNA FIRMA 2015

Spółka Scanmed po raz kolejny otrzymała certyfikatem SOLIDNA FIRMA 2015, przyznanym przez Kapitułę Programu Gospodarczo – Konsumenckiego. Certyfikat to specjalne wyróżnienie dla firm, poświadczające solidność, transparentność i wiarygodność przedsiębiorstwa. Tym samym Scanmed S.A po raz kolejny potwierdził, iż jako przedsiębiorstwo jest marką godną zaufania, działającą zgodnie z zasadami poszanowania wolnej konkurencji i praw konsumenta.

Konferencja prasowa – podsumowanie działalności Szpitala Św. Rafała w 2015r.

W środę, 3 lutego 2016 r. odbyła się w Krakowie konferencja prasowa z udziałem konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej oraz przedstawicieli Szpitala św. Rafała w Krakowie. Podczas spotkania omówiono funkcjonowanie placówki w 2015 roku i zwrócono uwagę na potrzebę rozszerzenia jej kompetencji o Szpitalny Oddział Ratunkowy. W opinii panelistów jest to niezbędne dla poprawienia dostępności pomocy medycznej dla pacjentów w przypadkach nagłych.