Aktualności

Ponad 55 tys. osób uczestniczyło w wydarzeniach zabezpieczanych medycznie przez Grupę Scanmed w kwietniu.

Towarzyszyliśmy prelegentom i słuchaczom Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie, podczas którego dyskutowano nad takimi zagadnieniami jak potrzeba zrównoważonego rozwoju regionalnego, większej autonomii samorządów i uczestnictwa mieszkańców w procesie podejmowania decyzji na szczeblu lokalnym.

"New technologies in the Polish of cardio – vascular practice " - workshops for cardiologists, vascular surgeons, and neuroradiologist.

April 27, 2016, In Katowice was held workshops for cardiologists, vascular surgeons, and neuroradiologist. The event was organized by the Group Scanmed and Balton Sp. o.o. During the meeting, the latest technologies developed in the service of patients with cardiac disease were discussed.

„Nowe polskie technologie w praktyce sercowo – naczyniowej” – warsztaty kardiologów, chirurgów naczyniowych i neuroradiologów

27 kwietnia 2016 r. w Katowicach odbyły się warsztaty kardiologów, chirurgów naczyniowych i neuroradiologów, podczas którego omówione zostały najnowsze technologie stworzone w służbie Pacjentom ze schorzeniami kardiologicznymi. Organizatorami spotkania byli Grupa Scanmed oraz Balton Sp. z o.o.

The new ward in the Hospital of St. Raphael in Cracow - Department of Cardiology Treatment of chronic heart failure

April 21, 2016. Hospital St. Raphael has opened the Department of Cardiology Treatment of chronic heart failure. The ceremony was attended by the Bishop Tadeusz Pieronek, the local authorities, and representatives of the Governor of Malopolska and directors Cracow's hospitals.

Nowy Oddział w Szpitalu św. Rafała – Oddział Kardiologicznego Leczenia Przewlekłej Niewydolności Krążenia w Krakowie

21 kwietnia 2016r. w Szpitalu Św. Rafała został otwarty nowy Oddział Kardiologicznego Leczenia Przewlekłej Niewydolności Krążenia. Uroczystości towarzyszyło poświęcenie oddziału przez Księdza Biskupa Tadeusza Pieronka. Podczas wydarzenia obok dyrekcji szpitala, władz samorządowych obecny był również Wojewoda Małopolski jak i Dyrektorzy krakowskich szpitali.

The World round of urogynecological experts organized the first time in Poland

On 7-8 April 2016,  Scanmed St. Raphael's Hospital in Krakow hosted experts in  the global round of experts in  urogynecology.  For the first time, this high-level meeting  was organized in Poland.

In March 2016, the Scanmed Group provides medical support of 10 sports and academic events, which attended by approx. 25,000 people

We ensured the safety of medical participants of many sporting events.

Grupa Scanmed w marcu 2016 r. zapewniła zabezpieczenie 10 imprez sportowych i wydarzeń akademickich, w których wzięło udział ok. 25.000 osób

Zapewniliśmy bezpieczeństwo medyczne uczestnikom licznych imprez sportowych, aby sport był czystą przyjemnością, a ewentualne kontuzje miały jak najlżejszy przebieg. Zespoły medyczne Scanmed czuwały podczas rozgrywek Pucharu Świata w Skokach Narciarskich na Skoczni im. A. Małysza w Wiśle, snowboardowych Mistrzostw Polski w Big Air i Slopestyle w Zakopanem, Mistrzostw Polski w Slalomie Gigancie i Slalomie Równoległym, Mistrzostw Polski Kobiet i Juniorów w Skokach Narciarskich, a także...

Światowa runda ekspertów uroginekologicznych po raz pierwszy w Polsce

W dniach 7-8 kwietnia 2016 r. Scanmed Szpital św. Rafała w Krakowie gościł ekspertów w ramach światowej rundy ekspertów uroginekologicznych.

Scanmed Szpital św. Rafała w Krakowie pionierem w zakresie wykorzystania nowych technologii ortopedycznych

Nowa generacja implantów ortopedycznych do rekonstrukcji stawu barkowego została po raz pierwszy użyta w Polsce. W marcu w Scanmed Szpitalu św. Rafała zostały wykonane dwa pierwsze w naszym kraju zabiegi operacyjne z użyciem tej technologii. Nowoczesne, bezwęzłowe implanty służą do naprawy niestabilności stawu barkowego, zarówno w ostrych, pourazowych przypadkach, jak i w sytuacji przewlekłych, wieloletnich niestabilności.