Aktualności

„Nowe Polskie Technologie w praktyce sercowo-naczyniowej” - wspólna konferencja spółek Balton i Scanmed

Spółki Scanmed S.A. oraz Balton Sp. z o.o.

Scanmed S.A. na X jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Hospital & Healthcare Management 2016

Tematem przewodnim tegorocznej Konferencji była koordynowana ochrona zdrowia dyskutowana zarówno z perspektywy personelu zarządzającego jak i z poziomu „oka pielęgniarki”.

Pierwsza w Polsce nowatorska operacja uroginekologiczna wykonana w Scanmedzie

W czerwcu w Szpitalu św. Rafała w Krakowie zespół lekarzy: dr. n. med. Paweł Szymanowski i prof. Marcin Jóźwik przeprowadził pierwszy w Polsce zabieg zawieszenia macicy na implancie przytwierdzonym do kości łonowej, czyli tzw. hysteropektopeksję, metodą laparoskopową.Nowatorski zabieg wykonany został u pacjentki o znacznej otyłości, wobec której rutynowym postępowaniem byłoby otwarcie brzucha.

Ogólnopolski Dzień Marzeń'' (National Dreams Day) - Scanmed as a medical partner of the event

Once again, the Scanmed Group is a partner of the ,,Ogólnopolski Dzień Marzeń'' (National Dreams Day). The main objective of action organized by the "Mam marzenie'' Foundation is to carry out preventive examinations of children for the detection of cancer.

Ran­king of Respon­si­ble Com­pa­nies 2016

Scan­med Group Was ran­ked 2nd in the Ran­king of Respon­si­ble Com­pa­nies 2016 (ori­gi­nally Polish name „Ran­king Odpo­wie­dzial­nych firm”) pre­pa­red by the Dzien­nik „Gazeta Prawna” paper, the Respon­si­ble Busi­ness Forum, Busi­ness Ethics Cen­ter, Kozmin­ski Uni­ver­sity.

Ogólnopolski Dzień Marzeń - Scanmed partnerem medycznym

Po raz kolejny Grupa Scanmed partnerem Ogólnopolskiego Dnia Marzeń. Głównym założeniem akcji organizowanej przez Fundację Mam Marzenie jest przeprowadzanie badań profilaktycznych dzieci pod kątem wykrywalności nowotworów. W organizację Dnia Marzeń, jak co roku, włączyła się Grupa Scanmed, która zorganizowała w swoim centrum medycznym przy ul. Armii Krajowej 5, w Krakowie badania i konsultacje dla piętnaściorga maluchów w zakresie profilaktyki nowotworowej dla dzieci...

Srebrny Listek CSR award for the Scanmed Group

The Scanmed Group was awarded in the fifth edition juxtaposition made by the Polityka weekly magazine, which goes to companies that take into account all solutions of ISO 26000 in their daily operations. An important element is the ethics management system and the highest standards of staff management.

Srebrny Listek CSR dla Grupy Scanmed

Grupa Scanmed została wyróżniona w piątej edycji zestawienia LISTKÓW CSR POLITYKI. SREBRNY LISTEK, który otrzymaliśmy jest przyznawany firmom, które w swojej codziennej działalności operacyjnej deklarują uwzględnianie wszystkich kluczowych rozwiązań normy ISO 26000. Ważnym elementem zarządzania jest system zarządzania etyką oraz najwyższe standardy zarządzania personelem. Wszystkie te działania są podejmowane w oparciu o najlepsze lokalne i globalne praktyki oraz standardy...

Ranking Odpowiedzialnych firm 2016

Grupa Scanmed zajęła 2.

More than 55 thousand. people participated in the events medically secured by the Group Scanmed in April.

We accompanied the participants of the European Congress of Local Authorities in Krakow. During the meeting discussed issues such as the need for balanced regional development, greater autonomy of local governments and citizen participation in making decision at the local level.