Aktualności

Badges of honor "For contributions to health" for Scanmed professionals

On 10th of August, in St. Raphael in Hospital Krakow was held a ceremony of awarding honorary of Health Ministry "For contribution to health" for Scanmed Group employees. Six merit for medical professionals received awards from the hands of Vice-Marshal of the Malopolska Region Wojciech Kozak in the presence of the Group Management Scanmed and Director of the Department of Health and Social Policy UMWM - Sylwia Ambroży- Grzesiak. Among the honored were:

Odznaki honorowe „za zasługi dla ochrony zdrowia” dla specjalistów Scanmed

W środę, 10 sierpnia br. w Szpitalu św. Rafała w Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia odznak honorowych Ministra Zdrowia „za zasługi dla ochrony zdrowia” pracownikom Grupy Scanmed. Sześciu zasłużonych dla medycyny specjalistów odebrało odznaczenia z rąk Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Wojciecha Kozaka w obecności Zarządu Grupy Scanmed oraz  Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM – Sylwii Ambroży- Grzesiak. Wśród uhonorowanych znaleźli się:

Scanmed Group was involved in the medical security during the World Youth Days.

The event with the participation of head of the Church - Pope Francis lasted until six days and brought together hundreds of thousands of faithful from all over the world. As a Scanmed Group we watched over their health in the St . Raphael Hospital in Krakow, hospital in Blachownia, as well as in hospital pole tents. We offered medical assistance also in the context of primary health care.

Grupa Scanmed zaangażowała się w zabezpieczenie medyczne podczas Światowych Dni Młodzieży .

Impreza z udziałem głowy Kościoła – papieża Franciszka trwała aż sześć dni i zgromadziła kilkaset tysięcy wiernych z całego świata. Jako Grupa Scanmed czuwaliśmy nad ich zdrowiem w Szpitalu Św. Rafała w Krakowie, Szpitalu im. R. Weigla w Blachowni jak również w namiotach polowych na Błoniach i w Brzegach. Oferowaliśmy pomoc medyczną również w ramach podstawowej opieki medycznej.

Światowe Dni Młodzieży - informacje

Link do informacji: Pomoc medyczna w stanach nagłych w ramach NFZ w trakcie Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016:

Światowy Tydzień Kontynencji w Ogólnoposkim Centrum Uroginekologii w Szpitalu św. Rafała

Tydzień Kontynencji to idea Międzynarodowego Towarzystwa Kontynencji (ICS). Jego głównym celem jest popularyzowanie problematyki nietrzymania moczu, podnoszenie świadomości nt. zaburzeń związanych z NTM oraz promowanie interdyscyplinarnego podejścia do leczenia nietrzymania moczu. W ramach Światowego Tygodnia Kontynencji Ogólnopolskie Centrum Uroginekologii zaprasza na specjalną akcję profilaktyczną:

Polish first innovative urogynecological operation carried out at the Scanmed institution.

In June, at the Hospital of St. Raphael in Krakow, for the first in Poland, a team of doctors - MD Ph.D. Paweł Szymanowski and Prof. Marcin Jóźwik performed a fixation of the uterus with prolapse to the pectineal ligament of the pubic bone using a polypropylene tape as an implant - hysteropectopexy. This innovative surgery was carried out in patient with significant obesity.

Scanmed SA awarded the prestigious title of Quality International 2016

Scanmed SA has been aw

Scanmed SA participant X Jubilee International Conference Hospital & Healthcare Management 2016

The theme of this year's Conference was "coordinated health care'' discussed from the perspective of management staff as well as the nurses-eye view.

Scanmed S.A. został nagrodzony prestiżowym tytułem Najwyższa Jakość Quality International 2016

Scanmed S.A.