Artroskopia stawu biodrowego

To technika operacyjna dająca chirurgowi bezpośredni wgląd do wnętrza stawu biodrowego. Umożliwia diagnostykę oraz naprawę uszkodzeń stawu. W trakcie takiego zabiegu chirurg wprowadza do wewnątrz stawu miniaturową kamerę video, obraz przekazywany jest na zewnętrzny monitor, co umożliwia manipulowanie mikronarzędziami chirurgicznymi. Artroskopia stawu biodrowego jest stosunkowo rzadko wykonywanym zabiegiem ortopedycznym.

ANATOMIA

Biodro (hip) to staw kulisty, panewka (acetabulum) jest częścią miednicy (pelvis), część kulista to głowa kości udowej (femoral head). Obie te powierzchnie są pokryte chrząstką stawową, co umożliwia bezbolesny ruch. Najbardziej obwodowa część część panewki to obrąbek (labrum), który stabilizuje i uszczelnia staw. Zewnętrzna, pokrywająca biodro struktura to torebka stawowa. Jej wewnętrzna część to błona maziowa produkująca płyn stawowy.

WSKAZANIA DO ARTROSKOPII STAWU BIODROWEGO

Ortopeda może zalecić wykonanie artroskopii stawu biodrowego w przypadkach bólu tego stawu, który nie reaguje na leczenie nieoperacyjne (zachowawcze) – np. na rehabilitację, leki p/zapalne, injekcje dostawowe. Inne typowe objawy uszkodzenia biodra to ograniczenie ruchomości, uczucie chrupania i przeskakiwania w stawie. Operacja artroskopowi stawu biodrowego może skutecznie usunąć dolegliwości bólowe związane głównie z uszkodzeniem obrąbka i chrząstki stawowej, które mogą być wywołane przez:

  • konflikt udowo – panewkowy (FAI) – wyrośla kostne panewki oraz części udowej wywołują konflikt mechaniczny
  • dysplazja stawu – znaczna dysproporcja pomiędzy wielkością i kształtem głowy oraz panewki powoduje warunki do wzmożonego niszczenia obrąbka
  • zapalenie błony maziowej
  • ciała wolne – fragmenty kości lub chrząstki swobodnie przemieszczające się w stawie powodują uszkodzenie gładkich powierzchni chrzęstnych
  • infekcje wewnątrzstawowe

PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU OPERACYJNEGO

Zawsze konieczna jest nowoczesna diagnostyka, większość ortopedów wykonujących artroskopię stawu biodrowego po wykonaniu zdjęć RTG zleca badanie MRI (rezonans magnetyczny) lub artroMRI (rezonans magnetyczny z dostawowym podaniem kontrastu). W trakcie rutynowych badań przedoperacyjnych sprawdzany jest ogólny stan zdrowia pacjenta. Po zakwalifikowaniu przez ortopedę w Poradni naszego szpitala i wyznaczeniu terminu operacji pacjent informowany jest szczegółowo o sposobie przygotowania do operacji, w tym o sposobach znieczulenia. W większości przypadków po artroskopii stawu biodrowego pacjent następnego dnia opuszcza szpital. Dalsze leczenie odbywa się w trybie ambulatoryjnym.

OPERACJA

Odbywa się w pozycji leżącej, na plecach. Obie stopy zamocowane są w specjalnych uchwytach, co umożliwia rozciągnięcie stawu biodrowego (dystrakcja). Dzięki temu chirurg uzyskuje znacznie większą przestrzeń wewnątrz stawu. Następnie kamera video (artroskop) oraz inne narzędzia chirurgiczne zostają wprowadzone do stawu pod kontrolą RTG.

       

Wewnątrz stawu chirurg może wyrównać uszkodzoną powierzchnię chrząstki stawowej, usunąć (zeszlifować) wyrośla kostne oraz chrzęstne, usunąć ciała wolne, usunąć zapalnie zmienioną błonę maziową, pobrać wycinki – fragmenty tkanek, wykonać naprawę uszkodzonego obrąbka przy pomocy implantacji specjalnych kotwic. Większość operacji artroskopowych stawu biodrowego trwa ok. 1-2 godziny.

REHABILITACJA

Kilka dni po zabiegu pacjent porusza się w asekuracji kul łokciowych. W większości przypadków fizykoterapia (krioterapia, laser, pole magnetyczne) przyspiesza powrót do pełnej aktywności ruchowej. Przez kilka tygodni po zabiegu operacyjnym pacjenci wymagają regularnego treningu na rowerku stacjonarnym oraz ćwiczeń w basenie.