Oddział Kardiologii i Krakowskie Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii

Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii specjalizuje się w kompleksowym leczeniu oraz diagnostyce chorób serca i układu krążenia. W ramach 24 godzinnego dyżuru medycznego chorzy z ostrymi zespołami wieńcowymi, w tym  świeżym zawałem serca, przyjmowani są w trybie nagłym do zabiegów koronarografii i angioplastyki wieńcowej. W trybie planowym realizowana jest kompleksowa diagnostyka i leczenie chorób serca i układu krążenia. Zabiegi diagnostyczne takie jak koronarografia, zabiegi terapeutyczne np. angioplastyka tętnic wieńcowych oraz zabiegi z zakresu elektrofizjologii i elektroterapii: implantacja układów stymulujących serce, kardiowerterów-defibrylatorów, ablacje. Oddział posiada 27 łóżek, w tym 6 na Oddziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, 1 stanowisko Intensywnej Terapii. Zaplecze diagnostyczne oddziału stanowi nowoczesna aparatura diagnostyczna i zabiegowa oraz Pracownie Hemodynamiki i Elektrofizjologii z Salą Hybrydową. Przeprowadzane przez doświadczonych lekarzy zabiegi realizowane są według najnowszych standardów, które znacznie skracają czas hospitalizacji jak i  umożliwiają szybkie włączenie rehabilitacji. Pacjenci mają zapewnione komfortowe warunki pobytu w postaci pokoi jedno i dwuosobowych z osobnym węzłem sanitarnym a 24 godzinny dyżur kardiologicznych umożliwia bieżące monitorowanie stanu zdrowia hospitalizowanych pacjentów. Zespół Centrum tworzy grono doświadczonych specjalistów  w tym m.in. lekarzy kardiologów, pielęgniarek i techników klinicznych z wieloletnim doświadczeniem, które pozwala na skuteczne oraz kompleksowe leczenie ciężkich schorzeń układu krążenia. Zabiegi realizowane są zarówno w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia jak i komercyjnie (dla nieubezpieczonych i obcokrajowców).