Neurochirurgia

Wykwalifikowany zespół lekarzy z wieloletnim doświadczeniem oraz najwyższej jakości sprzęt to gwarancja bezpieczeństwa naszych Pacjentów. 

Neurochirurgia w Szpitalu św. Rafała specjalizuje się w leczeniu:

 

Chirurgia mózgu i głowy
 
 • Tętniaki mózgu - operacje mikrochirurgiczne (clipping) i leczenie wewnątrznaczyniowe metodą embolizacji (coiling)
 • Guzy mózgu we wszystkich lokalizacjach - operacje mikroskopowe z użyciem noża ultradźwiękowego CUSA
 • Guzy przysadki - operacje metodą mikrochirurgiczną i endoskopową
 • Wodogłowie normotensyjne u dorosłych - implantacje zastawek komorowo - otrzewnowych, komorowo - sercowych oraz wentrykulostomia III komory metodą endoskopową
 • Guzy śródkomorowe - operacje mikroneurochirurgiczne i endoskopowe
 • Operacje neuralgii nerwu trójdzielnego i innych zespołów konfliktu naczyniowo-nerwowego
 • Urazy czaszkowo - mózgowe
 • Uzupełnienie ubytku kości czaszki za pomocą protez gotowych, lub dobieranych komputerowo
 
Chirurgia kręgosłupa i nerwów obwodowych
 
 • Nowotworowy kanału kręgowego i kręgosłupa
 • Dyskopatia lędźwiowa - mikrodiscektomia - operacje techniką mikroskopową  oraz endoskopową
 • Dyskopatia odcinka piersiowego kręgosłupa
 • Dyskopatia szyjna z dostępu przedniego i tylnego - operacje techniką mikroskopową
 • Operacje złamań odcinka szyjnego kręgosłupa - złamanie zęba i nasad kręgu obrotowego (hangman’s fracture) z dostępu przedniego i tylnego
 • Stabilizacja potyliczno - szyjna
 • Odbardzenie szczytowo - potyliczne w zespole Dandy-Walkera
 • Odbarczenie wąskiego kanału kręgowego metodą „overtop” (metoda minimalnie inwazyjna)
 • Odbarczenie wąskiego kanału kręgowego ze stabilizają przeznasadową (z/lub bez implantu międzytrzonowego PLIF, TLIF)
 • Operacje kręgozmyku
 • Odbarczenie kanału kręgowego z użyciem dystraktora międzykolczystego (DIAM, Stenofix, Bacjack)
 • Zaopatrzenie złamań kręgosłupa i niestabilności za pomocą przezskórnej stabilizacji przeznasadowej (metoda minimalnie inwazyjna)
 • Operacje dyskopatii lędźwiowej z dostępu przedniego zaotrzewnowego z użyciem implantu miedzytrzonowego
 • Wertebroplastyka trzonów kręgów
 • Odbarczenie zespołu cieśni nadgarstka
 • Odbarczenie zespołu cieśni nerwu łokciowego
 • Zaopatrzenie zmian pourazowych n.obwodowych
 • Operacje guzów nerwów obwodowych
 
Inne minimalnie inwazyjne procedury przeciwbólowe głowy
 
 • Blokady lignokainowe nerwu potylicznego
 • Blokady przeciwbólowe gałęzi n.trójdzielnego w neuralgii
 • Krioblokady n.trójdzielnego
 
Inne minimalnie inwazyjne procedury przeciwbólowe kręgosłupa
 
 • Blokady (ostrzyknięcia) lignokainowo-sterydowe pod kontrolą rtg
 • Blokady za pomocą niskiej temperatury - krioblokady
 • Zabiegi odciążające kręgosłup lędźwiowy - dystraktory międzykolczyste (DIAM, Stenofix, Bacjack)
 • Przezskórna wertebroplastyka