Anestezjologia i intensywna terapia

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 

Anestezjologia – to w chwili obecnej - medycyna okołooperacyjna, związana z przygotowaniem do zabiegu/znieczulenia, znieczuleniem i leczeniem bezpośrednio po wykonanej operacji.

Szpital posiada 6 sal operacyjnych, 8 stanowisk wybudzeniowych, przedoperacyjną poradnię anestezjologiczną,

Cechą wyróżniającą nasz oddział jest wysoki poziom znieczuleń regionalnych, wykonywanych tu pod kontrolą USG.

Intensywna terapia – to leczenie chorych będących w ciężkim stanie z powodu niewydolności jednego lub wielu narządów.

Zadania w tym zakresie realizujemy w klimatyzowanym oddziale liczącym aktualnie 12 stanowisk. Wyposażenie oddziału jest  zgodne z wymogami Ministerstwa Zdrowia i NFZ, dla oddziałów o I stopniu referencji. Aktualnie, ilość stanowisk jak i wyposażenie odpowiada naszym potrzebom. Propagujemy ideę transplantacji aktywnie współpracując z Poltransplantem.

Oddział posiada akredytację Ministra Zdrowia do prowadzenia specjalizacji lekarzy z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii (10 miejsc), oraz znajduje się w rejestrze systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

 

W ramach oddziału wykonujemy:

·          konsultacje anestezjologiczne przedoperacyjne,

·          znieczulenia do zabiegów,

·          leczenie bólu pooperacyjnego (Szpital posiada certyfikat „Szpital bez bólu”)

·          leczenie w oddziale intensywnej terapii,

·          konsultacje anestezjologiczne w oddziałach Szpitala,

·          zaawansowane zabiegi resuscytacyjne.