Przykłady prowadzonych badań klinicznych

Grupa Scanmed Multimedis dynamicznie rozwija obszar badań, prac badawczych, rozwojowych. Celem tych prac jest wzrost jakości opieki nad naszymi Pacjentami, ale i rozwój ośrodka i jego potencjału.

Informujemy, iż Scanmed Multimedis rozpoczął realizację badania klinicznego:

  • ,,Wieloośrodkowe, randomizowane prowadzone w grupach równoległych z zastosowaniem metodyki podwójnej ślepej próby, kontrolowane placebo, badanie fazy III oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania benralizumabu (Medi-563) dołączonego do leczenia wysokimi dawkami wziewnych kortykosteroidów oraz długodziałającymi β2 mimetykami u pacjentów z rozpoznaniem źle kontrolowanej astmy oskrzelowej (CALIMA)’’