Badania Kliniczne

Ośrodek badań klinicznych Grupy Scanmed

„Badanie kliniczne – jest każde badanie prowadzone z udziałem ludzi w celu odkrycia lub potwierdzenia klinicznych, farmakologicznych, w tym farmakodynamicznych skutków działania jednego lub wielu badanych produktów leczniczych”.*

W Ośrodku działa wykwalifikowany zespół badawczy z wieloletnim doświadczeniem – obejmujący lekarzy specjalistów, pielęgniarki oraz zespół menedżerów korodujących działania formalne i organizacyjne. Oferujemy profesjonalne prowadzenie badań klinicznych faz II-IV zgodnie z zasadami ICH GCP oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Istnieje możliwość prowadzenia badań na terenie wszystkich placówek należących do Grupy Scanmed.

W badaniach klinicznych najważniejsze jest bezpieczeństwo Pacjenta i zabezpieczenie jego praw, dlatego też wszelkie badania prowadzone są zgodnie z wytycznymi GCP, czyli Dobrej Praktyki Klinicznej.

Celem zapewnienia jak najwyższej jakości prowadzonych badań ośrodek został wyposażony w nowoczesny, certyfikowany sprzęt, między innymi w:

 • Kardiomonitory do badań echokardiograficznych (EKG)
 • Tomografie komputerową (CT)
 • Rezonans magnetyczny (MRI)
 • RTG
 • USG
 • Densytometr
 • Aparaturę do wykonywania pomiarów parametrów życiowych (wagi, wzrostomierze, ciśnieniomierze)
 • Punkt pobrań i obróbki krwi
 • Sprzęt do resuscytacji
 • Wirówkę z chłodzeniem
 • Lodówki i zamrażalki z systemem monitoringu temperatury
 • Pomieszczenia do przechowywania dokumentacji badań klinicznych oraz leków badanych
 • Wydzielone pomieszczenia dla koordynatorów i monitorów badań

W Ośrodku istnieje także możliwość podłączenia własnego przenośnego komputera do Internetu.

Zapewniamy dostęp do:

 • Kadry doświadczonych specjalistów i uznanych ekspertów
 • Rozległej bazy pacjentów
 • Lekarzy wielu specjalności
 • Najwyższej klasy technologii medycznych
 • Ambulatorium, pracowni diagnostycznych oraz oddziałów szpitalnych

W sprawie realizacji badan klinicznych w jednostkach Grupy Scanmed prosimy o kontakt:

Patrycja Koźmińska

e-mail: badaniakliniczne@scanmed.pl

kom: +48 602 337 800

 

*Ustawa z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne. Dz. U. 2001 nr 126 poz. 1381.