Numery telefonów na oddziały

Izba Przyjęć 

telefon

Dyżurka Lekarska - 12 650 08 18

Dyżurka Pielęgniarska - 12 650 08 19

 

Krakowskie Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i  Angiologii Carint Scanmed

telefon

Sekretariat – 883 304 620, 12 357 26 26

Dyżurka Lekarska – 883 304 622

Dyżurka Pielęgniarska – 883 304 621

Rejestracja do Poradni Kardiologicznej  i badań - 883 304 624 (w godz. 7.00-17.00)

 

Oddział Neurochirurgii 

telefon

Sekretariat medyczny – 12 38 55 703 

Dyżurka Pielęgniarek – 12 38 55 701 

Dyżurka Lekarzy – 12 38 55 700 

 

Oddział Ortopedii 

telefon

Sekretariat medyczny –12 38 55 762 

Dyżurka Pielęgniarek -  12 38 55 711 

Dyżurka Lekarska – 12 38 55 714 

 

Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej 

telefon

Sekretariat medyczny – 12 38 55 761

Dyżurka Pielęgniarek – 12 38 55 721

Dyżurka Lekarska – 12 38 55 720

 

Oddział Chirurgii Jednego Dnia 

telefon

Sekretariat medyczny – 12 38 55 734 

Dyżurka Pielęgniarek – 12 38 55 737

Dyżurka Lekarska – 12 38 55 730 

 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 

telefon

Dyżurka Pielęgniarek – 12 38 55 741 

Dyżurka Lekarska  – 12 38 55 740 

 

Centrum Rehabilitacji

telefon 12 38 55 751 

Centralna Sterylizatornia

telefon 12 38 55 640 

Apteka Szpitalna

telefon 12 650 08 06 

Pracownia diagnostyki obrazowej (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny)

telefon 12 385 57 68 
12 385 57 69
fax: 12 629 89 40

rejestracja@scanmed.pl
8.00 - 16.00