Dane kontaktowe

Dane formalne:

Scanmed S.A.
Szpital św. Rafała
ul. Armii Krajowej 18
30-150 Kraków
NIP: 6751209442
REGON: 121463350

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,pod numerem KRS: 0000298171.

 

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

bartosz.rajski@multimedis.pl
tel.kom:12 629 89 27