Poradnia Hipertensjologiczna

Nadciśnienie tętnicze – cichy zabójca!

Nadciśnienie tętnicze (NT) jest chorobą układu krążenia polegającą na stałym lub okresowym podwyższeniu ciśnienia tętniczego krwi (CTK) powyżej wartości prawidłowych t.j. w pomiarach domowych powyżej 135/85.

NT należy do najbardziej rozpowszechnionych chorób na świecie i jest wraz z jego powikłaniami  najczęstszą przyczyną umieralności wśród dorosłej populacji.  

NT jest chorobą cywilizacyjną XXI wieku.

Wg danych NATPOL na NT w Polsce choruje ok. 30-32% dorosłej populacji.

Tylko 26% chorych jest skutecznie leczonych i ma dobrą kontrolę CTK. 

U 30% chorych, choroba ta nie jest w ogóle rozpoznana.

NT to choroba o podstępnym przebiegu. Zwykle przez wiele lat przebiega bezobjawowo lub skąpoobjawowo. Zaniepokojenie powinny wzbudzić takie dolegliwości jak: bóle głowy, pulsowanie w skroniach, szum w uszach, uderzenia gorąca, wypieki na twarzy, łatwe męczenie, krwawienia z nosa, bicia serca, zawroty głowy, potliwość.

Okres skąpoobjawowy trwa aż do momentu wystąpienia poważniejszych powikłań.

Powikłania NT to: przerost lewej komory serca, przyspieszony rozwój miażdżycy, niewydolność serca, zaburzenia rytmu serca ( w tym np. migotanie przedsionków), zawał serca, udar mózgu, tętniak aorty, niewydolność nerek, choroby tętnic kończyn dolnych, zaburzenia wzroku (retinopatia nadciśnieniowa).

NT często współistnieje z różnymi zaburzeniami metabolicznymi (jak np.: podwyższony poziom cholesterolu, nadwaga i otyłość, nietolerancja glukozy lub cukrzyca, podwyższony poziom kwasu moczowego), które dodatkowo zwiększają ryzyko sercowo-naczyniowe. Odpowiednia diagnostyka, rozpoznanie choroby i towarzyszących jej innych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego pozwala wdrożyć właściwe, zindywidualizowane  postępowanie terapeutyczne.

Główny cel leczenia, to osiągnięcie w długoterminowej perspektywie maksymalnej redukcji  ryzyka wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych.

Właściwie dobrane leczenie pozwala utrzymać dobrą kontrolę CTK oraz odpowiednią jakość i długość życia.

Leczenie choroby nadciśnieniowej (90-95% chorych) składa się z tzw. postępowania niefarmakologicznego (styl życia, dieta, eliminacja czynników środowiskowych)  i leczenia farmakologicznego (tabletkami). W przypadku nadciśnienia wtórnego (5-10% chorych) stosuje się także postępowanie inwazyjne mające na celu usunięcie odwracalnej przyczyny choroby. 

LekarzPon.Wt.Śr.Czw.Pt.Sob.