Dr n. med. Ryszard Wierzbicki nagrodzony w Międzynarodowym Festiwalu Filmów Medycznych