Granty

OncoArendi Therapeutics jako Lider konsorcjum naukowo-przemysłowego pozyskało dofinansowanie w wysokości ponad 25.5 mln złotych w ramach drugiego konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w programie „PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH” STRATEGMED. Scanmed S.A. jest Beneficjentem tego dofinansowania jako członek konsorcjum realizującego projekt DIMUNO.

Celem Projektu jest opracowanie koncepcyjnie nowych terapii przeciwnowotworowych opartych
o drobnocząsteczkowe immunomodulatory niwelujące zdolność komórek nowotworowych
do unikania odpowiedzi immunologicznej.

Pełen skład konsorcjum uczestniczącego w projekcie to: OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o., Warszawski Uniwersytet Medyczny, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Międzynarodowy Instytut Biologii Doświadczalnej i Komórkowej, partnerzy prywatni Nanovelos Sp. z o. o. oraz Scanmed S. A.

Numer grantu: STRATEGMED2/265503/3/NCBR/15

Tytuł projektu: „Opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego”

Całkowity koszt realizacji projektu: 31 929 500,00 PLN

Dofinansowanie projektu: 25 529 000,00 PLN

Czas trwania projektu: 01/07/2015 – 30/06/2018