Blok Operacyjny

Składa się z pięciu sal operacyjnych. Zabiegi operacyjne wykonywane są w pełnym znieczuleniu Pacjenta lub w znieczuleniu miejscowym przy ciągłym monitorowaniu parametrów życiowych przez cały czas trwania operacji oraz po niej na sali wybudzeń.

Podczas zabiegu w sali operacyjnej jest obecny także anestezjolog, który dodatkowo czuwa nad bezpieczeństwem Pacjenta. Na Bloku Operacyjnym przeprowadzane są zabiegi w zakresie chorób przewodu pokarmowego, chorób tarczycy, chorób nowotworowych, chorób laryngologicznych, chorób ginekologicznych, urazów układu kostno – stawowego, endoprotez stawów biodrowych, urazów czaszkowych i inne.