Apteka Szpitalna

Kierownik Apteki Szpitalnej: mgr Joanna Ciosłowska

 

Zakres działalności:

Apteka szpitalna uczestniczy w racjonalizacji farmakoterapii poprzez opracowywanie wdrażanie, stosowanie, analizowanie oraz aktualizowanie systemu rekomendacji leków, czyli wytycznych i standardów farmakoterapii, zsynchronizowanych ze szpitalną listą leków tworzonych przez Komitet Terapeutyczny Szpitala św. Rafała.

Zadaniem farmaceutów z Apteki Szpitalnej jest ścisła współpraca z lekarzami, pielegniarkami, mikrobiologami oraz przedstawicielami innych zawodów medycznych w podejmowaniu najwłaściwszych, najskuteczniejszych i najbezpieczniejszych decyzji terapeutycznych.

Kontakt:
tel./fax (12) 65 00 806
Email: joanna.cioslowska@scanmed.pl