Cyfrowa Pracownia Echokardiografii

Echokardiografia jest to badanie ultrasonograficzne serca (USG serca). Pozwala ono ocenić  wielkość jam serca, grubość mięśnia serca, kurczliwość serca oraz pracę tzw. zastawek w sercu. Badanie to służy do diagnostyki i oceny skuteczności leczenia w szeroko rozumianych problemach kardiologicznych np.: w chorobie lub podejrzeniu choroby wieńcowej, po zawale serca, w nadciśnieniu tętniczym. USG serca obrazuje uszkodzenia serca z powodu zbyt wysokich ciśnień, obrazuje wady serca. Badanie wykonuje się także w diagnostyce bólów w klatce piersiowej.
Wskazaniem do wykonania:

  • podejrzenie choroby wieńcowej u osób nie mogących wykonać wysiłku fizycznego
  • podejrzenie choroby wieńcowej u osób z nieprawidłowym spoczynkowym EKG
  • uniemożliwiającym ocenę niedokrwienia mięśnia sercowego
  • weryfikacja ujemnego lub dodatniego wyniku testu wysiłkowego niezgodnego z obrazem klinicznym
  • ocena nasilenia choroby niedokrwiennej