Scanmed S.A. na X jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Hospital & Healthcare Management 2016